Вітаємо на сайті ПАТ "Центренерго"


ПАТ "Центренерго" є одним із провідних виробників електричної енергії в Україні та за різними експертними оцінками входить до найбільших підприємств держави. Поставивши собі за мету досягнення успіхів не тільки в бізнесі, але і у відносинах з суспільством, ми розуміємо необхідність бути інформаційно відкритою компанією, постійно надавати актуальну, вичерпну і об’єктивну інформацію про вирішення економічних, соціальних, екологічних питань, які постають перед нами щодня. Діяльність Товариства у прозорому режимі, за зрозумілими для всіх правилами дозволяє підвищувати її ефективність, сприяє захисту та реалізації прав інвесторів та акціонерів, залученню внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

Формуючи довіру акціонерів, потенційних інвесторів та громадськості до свого бізнесу ми намагаємось у своїй діяльності послідовно реалізовувати принципи прозорості та відкритості, найкраще розкривати інформацію про стан і перспективи свого розвитку.

Сайт, який ми представляємо Вашій увазі стане одним з основних інструментів діалогу між суспільством та виробництвом. Усвідомлюючи свою відповідальність за роботу підприємства, вкладаючи свій внесок у розвиток регіону й усієї України, команда топ-менеджерів та ключових співробітників Товариства прикладають максимум зусиль для того, щоб започаткований діалог допоміг нам досягти взаєморозуміння і став запорукою успішного втілення обраної стратегії розвитку. Зі сторінок сайту Ви дізнаєтеся, які рішення ми пропонуємо для того, аби всі ми стали жити краще і дивитися в майбутнє з більшою впевненістю.