Соціальна політика


Одним з найважливіших напрямків Товариства залишається соціальна політика. Покращення умов роботи працівників, створення більш безпечних та комфортних умов праці - це пріоритети Товариства, які забезпечуються шляхом розробки та впровадження сучасних соціальних стандартів, направленням вагомих фінансових інвестицій на формування стабільного соціального середовища. Соціальна відповідальність при цьому поширюється на працівників компанії та членів їх сімей.

Основними напрямками роботи, яка проводиться Товариством на шляху реалізації основних засад соціальної політики є забезпечення персоналу підприємства стабільною заробітною платою та соціальним захистом, надання пільг та цільової фінансової підтримки, сприяння розвитку соціальної інфраструктури, що гарантує співробітникам гідні умови відпочинку, оздоровлення, лікування та професійний розвиток.

Умовами прийнятого на 2019-2021 роки Колективного договору задекларовані напрямки соціальної політики підприємства, що об’єднують в собі положення про основні форми зобов’язань підприємства щодо забезпечення інтересів робітників. Приділяється серйозна увага  запитам та потребам персоналу підприємства. Дирекція та профспілкова організація Товариства намагаються створити всі умови для покращення життєвих та виробничих умов робітників.

Товариство забезпечує фінансування та утримання, об’єктів громадського харчування, санаторіїв-профілакторіїв та баз відпочинку, будинків культури, спортивних комплексів, дитячих дошкільних закладів, інших об'єктів соціальної інфраструктури, які знаходяться на балансі Товариства, організацію їх раціональної господарської діяльності, виявлення і використання резервів досягнення найбільшої результативності їх роботи.

Відповідно до законів України постійно проводиться робота щодо передачі об'єктів соціальної інфраструктури до комунальної власності територіальних громад міст та селищ.

Товариство сприяє своїм працівникам у вирішенні питань поліпшення житлових умов. Завершено будівництво житлового будинку у місті Світлодарськ для робітників Вуглегірської ТЕС.

Електростанції ПАТ „Центренерго”, як містоутворюючі підприємства, приймають активну участь у благоустрої, озелененні, будівельних та ремонтних роботах на об’єктах інфраструктури міст Світлодарськ, Українка та селища Слобожанське.