Персонал


Саме людський капітал завжди був найважливішим чинником конкурентоспроможності та економічного розвитку підприємства. Задачі, які сьогодні постають перед нашим Товариством, можна вирішити тільки гармонічно об’єднавши зусилля і діяти єдиною згуртованою командою.

Політика корпоративного управління 7-ми тисячним трудовим колективом „Центренерго” ґрунтується перш за все на економічних стимулах, на соціальних гарантіях, орієнтованих на зближення інтересів працівника з інтересами підприємства у досягненні високої продуктивності праці, підвищенні ефективності виробництва, одержанні найвищих економічних результатів діяльності підприємства.

Спеціалісти Товариства – це висококваліфікований персонал, який має значний досвід роботи в енергетиці. Структура персоналу складається з 92% працівників основної виробничої діяльності і 8% працівників які виконують роботи не властиві основній діяльності електроенергетичної галузі. Структура промислово-виробничого персоналу розподіляється на 56% експлуатаційного та 44% ремонтного персоналу.

У найближчому часі ми плануємо зосередити увагу на  питаннях систематизації та розстановки персоналу, організації його внутрішньої ротації з метою впорядкування комплектації.

Основним локальним правовим документом, що регулює відносини між робітниками підприємства та його керівництвом є колективний договір в якому знаходять своє відображення практично всі напрямки діяльності Товариства у сфері виробничих, трудових та соціально-економічних відносин.

Компанією проводиться цілеспрямована робота, направлена на підвищення якості професійного складу працівників. Для навчання кадрів товариством залучаються факультети підготовки кадрів при вищих учбових закладах, пункт тренажерної підготовки персоналу на Вуглегірській ТЕС і учбовий комплекс Зміївської ТЕС, семінари, короткострокові курси, які проводились різними міжгалузевими закладами, а також виробничо-технічне навчання персоналу вахт і бригад.

Підприємство надає усім працівникам повний пакет соціальних послуг, як передбачених законодавством, так і додаткових, що відповідають політиці Товариства створення вагомих мотиваційних стимулів, покращення соціальної сфери та добробуту робітників.