На порядку денному – безпека праці

26.07.2012

24 липня 2012 року під головуванням директора з охорони праці та загальних питань Яременка Володимира Петровича та голови Ради профкомів Товариства Бичкова Валерія Валерійовича в апараті управління ПАТ „Центренерго” відбулася нарада по стану охорони праці у Товаристві. У нараді взяли участь керівники служб та відділів з охорони праці відокремлених підрозділів Товариства, а також представники первинних профспілкових організацій Вуглегірської, Зміївської, Трипільської ТЕС і ВП „Ременерго”.

Відповідно до порядку денного, було підведено підсумки організаційної та методичної роботи щодо профілактики виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань, поліпшення стану охорони праці у відокремлених підрозділах Товариства. Також було проведено аналіз випадків травматизму, що, нажаль, мали місце у звітному періоді 2011-2012 роках, та загального стану безпеки виробництва у відокремлених підрозділах Товариства.
На обговорення учасників наради були винесені актуальні питання реалізації та фінансування Комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, виробничого середовища, підвищення рівня охорони праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань (додаток № 9 до Колективного договору Товариства).

У доповідях, з якими виступили всі учасники наради, були визначені заходи по усуненню недоліків і попередженню порушень правил техніки безпеки. Були окреслені головні напрямки роботи з оперативного контролю за станом охорони праці і виробничої дисципліни працівників, рівень відповідальності посадових осіб за виконанням приписів органів державного нагляду.

Також були розглянуті питання про стан виконання умов Колективного договору в частині охорони праці та техніки безпеки, забезпечення вирішення всіх соціальних та побутових питань працівників Товариства. Всі учасники наради підтримали позицію керівництва Товариства про те, що головним пріоритетом виробництва та діяльності профспілкових комітетів у відокремлених підрозділах є збереження здоров`я та життя працівників створення безпечних і нешкідливих умов праці на виробництві.

У своїх доповідях виступаючі акцентували увагу на основних недоліках та порушеннях, що мали місце на робочих місцях та у роботі з охорони праці у відокремлених підрозділах Товариства. Піднімалися проблеми організаційно-методичного характеру та матеріально-фінансового забезпечення при вирішенні вищезазначених питань. Надавалися конкретні пропозиції щодо необхідності стимулювання особистої дисципліни працівників та відповідального ставлення їх до свого життя та здоров`я, удосконалення професійної підготовки персоналу, навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці. Обговорювались питання удосконалення правил техніки безпеки при виконанні робіт на місцях з небезпечними та шкідливими умовами праці. Звернута увага на регулярність та якість проведення медичних оглядів персоналу Товариства. Це питання завжди повинно бути у центрі уваги, як у керівників всіх ланок управління  відокремлених підрозділів Товариства, так і у самих працівників ПАТ „Центренерго”. Адже, як показує практика, у більшості випадків легковажне ставлення персоналу до своїх дій при виконання робіт, нехтування елементарними правилами безпеки праці і є першопричинами сумних наслідків.
За результатами наради складено протокол, де визначені завдання для керівників відокремлених підрозділів Товариства щодо охорони праці та техніки безпеки на виробництві та у побуті, а також відображені конкретні рекомендації щодо покращення всієї роботи з охорони праці у ПАТ „Центренерго”.