Відбулися збори акціонерів ПАТ «Центренерго»

26.04.2017


25 квітня поточного року відбулися Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Центренерго» за підсумками діяльності Товариства у 2016 році, які були скликані відповідно до вимог ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства».

На засіданні учасниками були розглянуті усі питання, внесені до Порядку денного (http://www.centrenergo.com/files/povidomlenna_zbori.pdf).

Про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2016 рік доповів в.о. генерального директора Товариства Коземко Олег Миронович. Він відмітив, що стан Товариства у 2016 році значно покращився у порівнянні з минулим роком, але перебої з постачанням вугільної продукції антрацитових марок продовжують негативно впливати на його роботу. Акціонери були ознайомлені з техніко-економічними показниками, станом ремонтної кампанії та освоєнням капітальних інвестицій. Окремим питанням керівник висвітлив тему постачання палива на ТЕС протягом 2016 року.

О. Коземко наголосив, що перспективними в напрямками розвитку Товариства в першу чергу є диверсифікація джерел постачання вугільного палива та технічне переоснащення енергоблоків по переводу його на спалювання газової групи вугілля. 

Збори затвердили річний звіт Товариства за 2016 рік, основні напрямки та чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 – 2018  роки. Акціонерами обрано новий склад Наглядової ради Товариства.

Загальними зборами було прийнято рішення про розподіл отриманого чистого прибутку за 2016 рік.  У 2016 році Товариство отримало прибуток від фінансово-господарської діяльності у розмірі 386,867 млн. грн. З урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 р. № 120 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», загальними зборами було прийнято рішення направити отриманий прибуток на виплату дивідендів (50%), на поповнення резервного капіталу Товариства (15%) і до фонду розвитку виробництва (35%). Загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік затверджено у розмірі – 193 433 614,52 грн.

Нарахування та виплата дивідендів буде здійснюватися через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» буде оприлюднено на офіційному сайті Товариства, враховуючи ч. 1 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства».