ПАТ «Центренерго» активно працює над заміщенням антрацитового вугілля

17.02.2017


Питання підвищення ефективності роботи ТЕС ПАТ «Центренерго», вдосконалення технологій виробництва, розроблення більш раціональних та ефективних заходів паливовикористання та шляхів зменшення залежності від антрацитових груп вугілля завжди були пріоритетними у діяльності Товариства. У цьому контексті інформуємо про досягнення та окреслюємо перспективи їх подальшої реалізації  на ТЕС компанії.

З жовтня 2015 року ПАТ «Центренерго» спрямовує свої сили на вирішення питань пошуку альтернативних джерел й диверсифікації постачання на ТЕС Товариства вугілля антрацитової і пісної груп, а також можливості розширення паливної бази антрацитових електростанцій, в тому числі за рахунок вітчизняного вугілля газової групи.

Так, у питанні використання сумішей вугілля антрацитових та газових груп на сьогоднішній день ПАТ «Центренерго» має неабиякий досвід, адже на Зміївській ТЕС, що є однією зі структурних одиниць Товариства, з жовтня 2015 року з дотриманням вимог усіх чинних галузевих нормативних документів (НД) реалізовані технічні рішення з виготовлення на складі електростанції паливних сумішей з доведенням їх показників для можливості безпечного пилоприготування та спалювання в наявних котлах електростанції (без реконструкції та переоснащення).

Коротка історія питання

Цьому передували тривалі опрацювання з відповідним залученням профільних установ та пуско-налагоджувальних організацій.

Перші опробування спалювання суміші вугілля антрацитової та газової групи, виготовленої на спеціалізованому вуглезбагачувальному підприємстві, в діючих котлах Трипільської і Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» були виконані ще у 2009 та 2010 роках під безпосереднім керівництвом та наглядом даних випробувань фахових спеціалістів Інституту вугільних енерготехнологій НАН України та ВАТ «ЛьвівОРГРЕС».

Лише зважаючи на виникнення в ті періоди дефіциту вугілля газової групи внаслідок завантаженості металургійних підприємств, подальші випробування із спалювання вугілля з робочою назвою «Г/А» були призупинені.

Незважаючи на це, за результатами успішних випробувань було підготовлено звіти про науково-дослідну роботу та видано низку статей в спеціалізованих засобах інформації.

Маючи такий успішний досвід, отриманий у минулих періодах, в умовах ускладнення ситуації з постачанням вугільної продукції на електростанції України з українських вуглевидобувних підприємств, що опинилися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей внаслідок виникнення збройного конфлікту на Сході України, в кінці 2015 року з боку ПАТ «Центренерго» було ініційовано проведення наради в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України з розгляду питання можливості використання суміші (міксу) з вугілля марок «Г», «ДГ» та «АШ» на блоках, запроектованих для роботи на паливі «АШ».

Зважаючи на наявність на Зміївській ТЕС відповідних умов (крану-перевантажувача), рішенням протоколу даної наради Міненеговугілля від 13.10.2015 року було схвалено пробне виготовлення в умовах електростанції партії паливної суміші вугілля антрацитової та газової груп вітчизняного походження, а також її спалювання на обраному котлоагрегаті.

Проведення даних випробувань здійснювалося з залученням Інституту вугільних енерготехнологій НАНУ, Технічного комітету України з стандартизації ТК-92 «Вугілля та продукти його переробки» та ВАТ «ЛьвівОРГРЕС».

Досягнення

За результатами проведеної роботи з приготування та спалювання суміші вугілля марок «Г», «ДГ» та «АШ» на Зміївській ТЕС ПАТ «Центренерго» була розроблена та оформлена вся необхідна технічна документація, що вимагається чинними галузевими НД, зокрема: Технічні умови, Стандарт підприємства, Сертифікат якості вугілля, а також Режимні карти котлів.

Використання суміші вугілля газової та антрацитової групи суттєво знизило потребу електростанції Товариства у вугіллі марок «А» та «П».

Застосування даного розробленого заходу дозволило Зміївській ТЕС успішно пройти осінньо-зимовий період (ОЗП) 2015/2016 років, підготуватися до ОЗП 2016/2017 років, а також накопичити на складі електростанції вугільної продукції на 01.01.2017 року у кількості 270,8 тис. тонн (найбільший обсяг запасів вугілля на складі серед антрацитових ТЕС України).

В цілому, за період з 2015 по 2017 рік на електростанції було використано майже 352,3 тис. тонн вугілля марки «Г», що відповідає аналогічній кількості зекономленої вугільної продукції антрацитової або пісної групи.

Висновки

Разом з тим, оскільки в якості компоненту суміші використовується вугілля марки «АШ» з виходом летких речовин до 4% (лише з вуглевидобувних підприємств «Ровенькиантрацит» та «Свердловантрацит», що знаходяться на території проведення антитерористичної операції (АТО)), повністю відмовитися від його використання в балансі палива, на разі, можливості немає. Тому, приготування суміші вугілля газової та антрацитової груп на Зміївській ТЕС ПАТ «Центренерго», повністю не вирішує проблеми залежності України від постачання палива із зони АТО.

Плани та дії

У зв’язку із зазначеним, ПАТ «Центренерго» має план подальшого впровадження кроків зі збільшення частки використання вугілля марок «Г» та «ДГ» в балансі палива на електростанціях Товариства.

Згідно цього плану впродовж 2017 року передбачено проведення технічного переоснащення двох котлоагрегатів ст.№2, ст.№5 Зміївської ТЕС з переведенням їх на використання вугілля газової групи.

На сьогоднішній день вже розроблена проектна документація «Технічне переоснащення систем подачі, приготування та спалювання  вугілля марки «А» та «П» з переведенням котлоагрегатів ст.№2,5 Зміївської ТЕС ПАТ «Центренерго» на використання вугілля марки «Г» і «ДГ» та затверджена в установленому порядку відповідно до Експертного звіту Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба української державної будівельної експертизи» №00-1837-16/ПБ від 09.12.2016 року.

Після реалізації цього проекту Зміївська ТЕС буде першою в України гібридною електростанцією, частина енергоблоків якої працюватиме на вугіллі марок «А» та «П», а частина – на вугіллі марок «Г», «ДГ», постачальниками якого є державні вугільні компанії та державні шахти, що розташовані у Львівсько-Волинському басейні та на підконтрольній території Донбасу.

Наступний крок – переведення газо-мазутних енергоблоків Трипільської та Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» на використання вугілля газової групи.

Це дозволить забезпечити суттєве збільшення використання вугілля газової групи і стане додатковим обсягом поставки продукції для забезпечення самофінансування державних шахт з метою своєчасної і у повному обсязі виплати заробітної платні шахтарям, а також накопичення необхідного обсягу вугілля на складах теплових електростанцій для стабільного проходження осінньо-зимових періодів та підвищення енергетичної безпеки держави.

Питання зменшення залежності України від антрацитових марок вугілля, зокрема використання суміші вугілля газової і антрацитової групи та проект переоснащення систем паливоподачі двох блоків Зміївської ТЕС на спалювання вугілля газових марок перебуває також в центрі уваги керівництва Фонду державного майна (ФДМ) України в особі Володимира Державіна.

Нагадаємо, ФДМ України володіє часткою у розмiрi 78,289% у статутному капіталі Товариства.