Переробка золи - шлях до ліквідації золовідвалів

13.07.2012


Виробництво електричної енергії на вугільних ТЕС цілком закономірно супроводжується утворенням відходів у вигляді золи та шлаку із вмістом вуглецю, тобто недогорівшого вугілля. Золовідвали є серйозними джерелами забруднення навколишнього середовища, в першу чергу - атмосферного повітря. Складування золи порушує екологічний баланс територій.

Технології переробки з отриманням вуглецю з летючої золи та її подальше використанноя розроблені та успішно застосовуються сьогодні у світі. Зола виносу у розвинених країнах є таким само товаром як тепло та електроенергія. Якісна зола виносу, що задовольняє стандартам, придатна для використання у виробництві цементу і бетону як добавка, що зв'язує надлишок вапна і знижує водопотребу.

Отримання такого продукту є одним із пріоритетних напрямків можливих форм співпраці французької будівельної компанії Lafarge і ПАТ «Центренерго». Підписання спільного Меморандуму про наміри стане основою для розробки бізнес-плану і подальшої реалізації будівництва на території Трипільської теплової електростанції промислової установки. До її складу буде входити система сухого відбору золи виносу на енергоблоках ТпТЕС і сепараторна установка із пропускною здатністю до 400 тис. тонн на рік золи виносу. У результаті переробки виділяється матеріал з високим вмістом вуглецю (50-60%), який у процесі переробки може набувати пиловидної, брикетованої або пастоподібної форми. Надалі він направляється на повторне доспалювання в котлах разом з вугіллям, зольність якого становить 12-18%. Іншим продуктом є матеріал з низьким вмістом вуглецю (менше 4%), придатний для будівельної індустрії. Таким чином, зола практично перестає надходити на золовідвали, переходячи з категорії "відходи" в категорію "продукти".

Для більш предметного ознайомлення з роботою аналогічних установок на електростанціях розвинених країн і застосування такої технології на енергоблоках ПАТ «Центренерго» компанією Lafarge була організована спільна поїздка представників Центренерго і Lafarge-Ukraine в Уельс, (Великобританія). ПАТ "Центренерго" представляли Чмиренко Олександр Миколайович, генеральний директор і Кравець Петро Павлович, директор Трипільської ТЕС. Програмою візиту було передбачено відвідування електростанції RWE Aberthaw в районі міста Кардифф, побудованої у 1971 році, та виїздом на виробничі потужності підприємства з обробки золи CelticAsh.

Ознайомча поїздка складалася з двох частин. Спочатку фахівцями Lafarge була проведена презентація технологій відбору та сепарації золи з демонстрацією всього циклу обладнання на діючій електростанції. Встановлена потужність електростанції 1560 МВт, складається з 3 енергоблоків потужністю 520 МВт. Основний вид палива для станції полуантраціт із зольністю 12-18%, вологою до 8% і виходом летючих речовин до 25%. При цьому у золі виносу вміст вуглецю становить в межах 8%.

На даний час в якості добавки до вугілля застосовується деревина, кількість якої в структурі палива на момент відвідування станції становила близько 3%. На електростанції розроблено заходи щодо доведення частки деревини до 15%, що дозволить істотно знизити собівартість виробленої електроенергії і зменшити забруднення навколишнього середовища.

Враховуючи схожість параметрів електростанції RWE Aberthaw з Трипільською ТЕС: встановлена потужність 1200 МВт (4х300 МВт), застосування антрациту в суміші з пісним вугіллям, зольністю 22-25%, вологістю до 10% і летючими до 10%, а також беручи до уваги, що зміст вуглецю в золі виносу до 25% (вище ніж на електростанції в Уельсі), вищеописана технологія сепарації золи для Трипільської ТЕС не тільки актуальна і економічно доцільна, але й істотно знижує навантаження на навколишнє середовище.

За впровадження цієї технології на Трипільській ТЕС протягом року можна буде заощадити до 100-150 тис. тонн вугілля і зменшити обсяг золовідвалу на 250-400 тонн за рік.

Друга частина презентації була присвячена технологічним схемам та обладнанню для використання сепарированої золи виносу як добавки в цементній промисловості, продемонстровані виробничі потужності, дана загальна характеристика якості та асортименту цементної продукції та інших видів виробів з використанням цієї добавки.

Таким чином, можна передбачити, що реалізація спільного з компанією Lafarge-Ukraine будівництва промислового об'єкту сепарації золи на Трипільській ТЕС стане необхідним і взаємовигідним проектом як для обох сторін так і для суспільства в цілому. Реалізація зазначених заходів буде одним з найбільш значних екологічних проектів в Україні.