Інформація щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» за 9 місяців 2016 року

25.10.2016


Результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Центренерго» за 9 місяців 2016 року свідчать про суттєве зростання обсягу виробництва та впевнену стабілізацію фінансового становища Товариства.

Так, за 9 місяців 2016 року чистий прибуток ПАТ «Центренерго» склав 1 021,5  млн.грн.  Для порівняння збиток за аналогічний період 2015 року склав  81,8 млн.грн. Тобто компанія показала зростання чистого прибутку  на 1 101,3 млн.грн.

Показник EBITDA за 9 місяців 2016 року склав 1 352 млн.грн., що на 1 314,58 млн.грн. більше ніж за аналогічний період 2015 року (2015 рік – 37 млн. грн.)

Виробництво електроенергії за 9 місяців 2016 року збільшилося у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 1837 млн.кВтг або на 31% і склало 7836 млн.кВтг.

Рентабельність виробництва електроенергії за 9 місяців 2016 року склала 13,4%, що на 15,2% більше ніж за аналогічний період 2015 року (2015 рік – (-1,8%)).

Такі показники фінансово-господарської діяльності це результат комплексної політики, що проводить керівництво компанії по фінансовій стабілізації підприємства, яка включає застосування максимально економічно-ефективних режимів роботи основного обладнання, реалізація ефективної ремонтної кампанії, проведення оптимізації по всім статтям експлуатаційних, загальновиробничих та адміністративних витрат, оптимізація питомих витрат споживання палива, скорочення та заміна використання природного газу, ефективне управління робочим капіталом шляхом подовження терміну оплати за товари та послуги, оптимізація чисельності персоналу.

На початку року керівництво компанії озвучило досить амбіційні цілі, а саме отримати щонайменше 1 млрд.грн чистого прибутку за результатами роботи ПАТ «Центренерго» в 2016 році. Фінансово-економічні показники за 9 місяців 2016 року впевнено свідчать про дострокове досягнення Товариством поставленої мети.