Відбулися збори акціонерів ПАТ «Центренерго»

22.07.2016

22 липня поточного року відбулися позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Центренерго» за підсумками діяльності Товариства у 2014-2015 роках.

Збори були скликані на вимогу держави — головного акціонера Товариства – Фонду державного майна України (далі -  ФДМУ), якому передано 78,29% акцій ПАТ «Центренерго».

На засіданні учасниками були розглянуті усі питання, внесені до Порядку денного загальних зборів.

Про результати фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2014-2015 роки відзвітував в.о. генерального директора Товариства Олег Миронович Коземко. Він акцентував увагу на те, що звітний період був одним з найскладніших в діяльності Товариства за останній час, але вже з вересня 2015 року ефективність діяльності підприємства почала зростати. Крім того, у доповіді Олег Миронович звернув увагу акціонерів на сьогоднішні проблемні питання роботи компанії, зокрема висвітлив тему постачання палива на ТЕС. Також він прокоментував проведення ремонтної кампанії, фінансовий стан Товариства та розрахунки з ДП «Енергоринок». По закінченні доповіді керівник дав відповіді на запитання акціонерів.

Збори затвердили річний звіт Товариства (річну фінансову звітність) за 2014-2015 роки, основні напрямки роботи Центренерго на 2016 рік, звіт наглядової ради і ревізійної комісії.

Також акціонери проголосували за припинення повноважень діючої наглядової ради і ревізійної комісії Товариства та обрали їх новий склад.

Загальними зборами було прийнято рішення про розподіл отриманого чистого прибутку за 2014 та 2015 роки з урахуванням чинного законодавства. 

За результатами роботи у 2014 році Товариство отримало прибуток від фінансово-господарської діяльності у розмірі 70,602 млн. грн. З урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України  від 22 квітня 2015 року № 241 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», загальними зборами було прийнято рішення направити отриманий прибуток на виплату дивідендів (30%), розвиток виробництва (65%) і формування резервних фондів (5%).

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2015 році (21,856 млн. грн), з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 228 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2015 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави», буде розподілено наступним чином:
- 5 % – до резервного капіталу;
- 20% – до фонду розвитку виробництва Товариства;
- 75 % – на виплату дивідендів акціонерам Товариства.

Нарахування та виплату дивідендів погоджено здійснити через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Центренерго» буде складено відповідно до вимог ч. 1 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» та оприлюднено на офіційному сайті Товариства.