Інформація про передачу акцій ПАТ "Центренерго" до управління Фонду державного майна України

10.03.2016


Відповідно до інформаційної довідки, отриманої 03.03.2016р. від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" (станом на 29.02.2016р.) відбулися зміни щодо власника пакету простих іменних акцій ПАТ "Центренерго" у кількості 289 205 117 штук, що складає 78,289% статутного капіталу. Пакет акцій, який належить Державі Україна та знаходився в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України був переданий до управління Фонду державного майна України.

Відповідне повідомлення про виникнення особливої інформації емітента на 29.02.2016 розміщено у розділі «Особлива інформація Товариства».