Центренерго бере курс на генерацію чистої енергії

21.06.2012
Необхідною умовою для подальшого розвитку ПАТ «Центренерго», підвищення конкурентоспроможності та виконання зобов'язань в галузі соціальної відповідальності є підтримка екологічного балансу виробництва електроенергії. Сьогодні фактичні концентрації викидів на існуючому обладнанні значно перевищують встановлені європейські норми, досягти яких можливо лише шляхом впровадження сучасних комплексних систем очищення димових газів.

Трипільська ТЕС, що входить до складу ПАТ «Центренерго», є однією з потужних теплових станції України (проектна потужність складає 1800 МВт) і використовує в якості палива донецьке енергетичне вугілля марки АШ, сірчистість і зольність якого дають основну масу шкідливих викидів теплоелектростанції. Для підсвічування факела і стабілізації горіння використовується мазут, газ.

Згідно з Планом реконструкції теплоелектростанцій на період до 2020 року ПАТ «Центренерго» було розроблено техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) реконструкції енергоблоку № 2 Трипільської ТЕС, важливим елементом якого є екологічна складова. Проектом передбачено будівництво установки сіркоочистки димових газів, як невід'ємної частини реконструкції протягом 2012-2014 років одним етапом. В результаті реалізації проекту ступінь очищення відхідних димових газів від пилу досягне 50 мг/нм3, вміст діоксиду сірки в димових газах очікується на рівні до 400 мг/м3. Це відповідає європейським нормативам - вимогам Директиви 2001/80/ЄС.

Рішенням від 12 червня 2012 Наглядова рада ПАТ «Центренерго» погодила необхідність будівництва установки десульфурації димових газів на енергоблоці № 2 Трипільської ТЕС.

Обгрунтуванням такого рішення послужила низка факторів. Впровадження прогресивних екологічних нормативів вимагають окремі положення Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, до якого Україна приєдналася 24 вересня 2010 року.

Окрім того, відповідно до норм містобудівного законодавства робота підприємства не допускається без наявності дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Проект реконструкції підлягає обов'язковій експертизі з питань екології, досягнення проектних екологічних показників. Таким чином, виконання вимог «Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт», затверджених наказом Мінприроди від 22.10.2008 № 541, є необхідною умовою отримання позитивного екологічного експертного висновку проекту реконструкції енергоблоку.

Згідно ТЕО передбачається впровадження пілотного проекту сіркоочищення напівсухим методом. Такий проект реалізується вперше на теплових електростанціях України. Це дозволить довести викиди забруднюючих речовин по пилу і сірці до європейських нормативів, не призведе до істотного збільшення експлуатаційних витрат. Передбачена можливість утилізації відходів як на золовідвалі, так і в реалізації суміші побічних продуктів напівсухої десульфурації стороннім споживачам в якості сировини для будівництва дамб, дорожного покриття, цементних сумішей, а також в якості реагенту для установок мокрої десульфурації у подальшій перспективі.

Не дивлячись на високу вартість реалізації цього проекту, впровадження екологічно чистих технологій на сьогодні є доцільним і економічно обгрунтованим кроком. Така міра дозволить значно поліпшити екологічний стан Київського регіону та прилеглих територій, знизити негативний вплив шкідливих компонентів димових газів ТЕС на здоров'я населення, флору і фауну, об'єкти народного господарства.