Товариство „Центренерго” запроваджує медичне страхування

10.11.2011

Товариством „Центренерго” розпочата робота щодо організації добровільного медикаментозного страхування всіх працівників провідною страховою компанією СК „АХА Страхування.


Турбота про персонал – це основа стабільного бізнесу, якісної роботи, одна з головних задач, що постають перед  керівництвом ПАТ „Центренерго”.


Система заходів щодо поліпшення соціальної захищеності працівників Товариства передбачає різні напрямки та можливості. Серед них значна кількість соціальних виплат, що передбачені нормами Колективного Договору ПАТ „Центренерго”. Вони направлені передусім на матеріальне забезпечення працюючих. Такими виплатами є матеріальна допомога на оздоровлення, що виплачується одночасно з наданням щорічної основної відпустки, матеріальна допомога на лікування для працюючих робітників підприємств та робітників, що вийшли на заслужений відпочинок – пенсію. Також наші працівники можуть скористатися можливістю пройти оздоровчо-лікувальні процедури на об’єктах соціальної інфраструктури Товариства.


Але навіть вжиття згаданих заходів соціальної підтримки не створює повної гарантії захищеності здоров’я людей. Нажаль, за останній час чисельність працівників що тимчасово втрачають працездатність постійно зростає. До факторів, що обумовлюють таке зростання можемо віднести як вікові ознаки, так і шкідливі умови праці, в яких змушені працювати понад 63% наших співробітників. За таких реалій підвищується необхідність забезпечення можливості одержати своєчасну, доступну та якісну медичну допомогу.


Одним з напрямків вирішення вказаних проблем є запровадження керівництвом Товариства добровільного медичного страхування, яке дасть певні гарантії бути захищеним від ризику непередбачуваних витрат на лікування хвороб, що порушують нормальне гармонійне життя. 


На сьогодні Товариством вже розпочата робота із провідною страховою компанією СК „АХА Страхування” щодо організації добровільного медикаментозного страхування всіх працівників.


Товариство „Центренерго” бере на себе усі витрати пов’язані з медикаментозним забезпеченням працівників в рамках замовленої програми страхування.


Програма „Медикаментозне страхування” поширюється на страхові випадки: гостре захворювання, загострення хронічного захворювання або травматичне пошкодження та відшкодовує працівникам витрати на медикаментозне забезпечення у разі амбулаторно-поліклінічного або стаціонарного лікування, лікування вперше виявлених онкологічних захворювань та при невідкладних станах, що несуть загрозу життю та здоров’ю.


Кожний застрахований отримає «Індивідуальний інформаційний лист Застрахованого», який буде містити вичерпну інформацію про умови користування страховкою. У відокремлених структурних підрозділах протягом листопада поточного року відбудуться зустрічі профспілкових організацій та робітників з представниками страхової компанії, на яких докладно будуть роз’яснені можливі страхові випадки, страхові суми, які будуть отриманні у разі настання страхового випадку, перелік станів, що не визнаються страховими і не підлягають відшкодуванню та механізми отримання відшкодування згідно програми.


Бажаємо міцного здоров’я, родинного благополуччя, турботи рідних та відчуття фінансового захисту і соціальної підтримки від Товариства „Центренерго”.