З відповідальністю за колектив та підприємство

20.11.2015


Виконання зобов'язань Колективного договору ПАТ «Центренерго» у 2015 році визнано задовільним. Таку оцінку трудовий колектив виставив роботі Дирекції та Раді профспілкових комітетів на Загальній конференції ПАТ «Центренерго», яка відбулася 19 листопада 2015 року.
Загальному форуму соціальної відповідальності передували конференції, збори та спільні засідання трудових колективів всіх відокремлених підрозділів Товариства. Їх підсумком стали зауваження та пропозиції до нової редакції Колективного договору ПАТ «Центренерго» на наступний термін, що винесено на обговорення.

На зборах були присутні 65 делегатів. Від адміністрації в його роботі взяли участь Перший заступник генерального директора ПАТ «Центренерго» Громко Я.А., начальник відділу організації та стимулювання праці Бондаренко О.А., від Ради профкомів  підприємства - її голова Шевчук О.І. та члени Ради відокремлених підрозділів.

Перед присутніми виступив Громко Ярослав Андрійович – Голова робочої комісії з перевірки виконань у 2015 році умов Колективного договору та підготовку його редакції на наступний термін. У своїй доповіді він проаналізував роботу Товариства протягом 2015 року та відмітив найбільш важливі моменти. Він приділив особливу увагу умовам, що негативно вплинули на діяльність Товариства та заходам, які були прийняті керівництвом для їх подолання, проінформував про фінансово-економічний стан компанії та виконання умов Колдоговору в частині оплати праці, виконання соціальних програм, медичного забезпечення, підготовки кадрів та виробничої дисципліни. Особливу увагу було приділено питанням охорони праці та якості виконання виробничих обов’язків персоналу для забезпечення техніко-економічних показників.

Це дало підстави в цілому зробити висновки, що положення Колективного договору протягом звітного періоду виконувалися. На завершення виступу Ярослав Андрійович подякував трудовим колективам відокремлених підрозділів за розуміння та підтримку і побажав впевненої, стабільної роботи в сьогоднішній непростий час та особистих успіхів.

Після звітного виступу Голови Ради профкомів ПАТ «Центренерго» Шевчука Олександра Івановича було заслухано Акт робочої комісії по перевірці виконання умов діючого Колективного договору та виступи членів трудових  колективів електростанцій.

Всі пропозиції та доповнення, що надійшли до Комісії по підготовці проекту нового Колективного договору, було ретельно прораховано та обговорено. Постановою Комісії було проголошено рішення про ухвалу Колективного договору на 2016-2018 роки та після затвердження пропозицій до нього - підписання та реєстрація місцевими органами державної адміністрації.