Безпека в енергетиці – пріоритетна вимога часу

19.06.2012
Специфіка діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу України передбачає наявність робочих місць на виробництві з небезпечними та шкідливими умовами праці. Тому питання охорони праці на цих підприємствах не втрачають своєї актуальності. Підвищення продуктивності праці, інтенсифікація та ускладнення виробничих процесів не можливе без створення безпечних умов праці персоналу на виробництві, контролю трудової дисципліни та відповідальності робітників, а також постійного вдосконалення системи регулювання стану промислової безпеки. На вирішення питань гарантій безпеки роботи, збереження життя і здоров’я робітників направлені зусилля як органів державного контролю так і відповідних служб профільних підприємств.

З метою аналізу стану охорони праці на електроенергетичних підприємствах та вдосконалення здійснення державного нагляду за додержанням законів з охорони праці Департаментом промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України було ініційовано і проведено тематичний семінар-нараду „Про практику діяльності роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу з охорони праці, пріоритетні напрями та завдання на 2012 рік”.

Під час заходу, який відбувся 12-14 червня 2012 року у місті Миколаїв на базі ПАТ „Миколаївобленерго” учасники мали змогу обговорити сучасний стан охорони праці, тенденції, проблеми та недоліки в роботі служб промислової безпеки енергетичних підприємств.

Відкрив семінар заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех. Учасників також привітали представники Миколаївської облдержадміністрації, генеральний директор ПАТ „Миколаївобленерго” Юрій Антощенко та директор Департаменту промислової безпеки, охорони праці, цивільного та фізичного захисту міненерго вугілля – Олександр Онищенко. Від ПАТ "Центренерго" у семінарі приймали участь Директор з охорони праці та загальних питань Володимир Яременко та заступник начальника служби охорони праці та пожежної безпеки Світлана Євченко.

Упродовж трьох днів представники Міністерства, НАК „Енергетична компанія України”, керівники підприємств, організацій і відомств, розробники та виробники засобів захисту змогли поділитися напрацюваннями та обмінятися досвідом з приводу серйозних питань, від вирішення яких залежить життя та здоров’я людей.

На семінарі окрім аналізу стану охорони праці в енергетичній галузі розглядалися питання з безпеки виробництва, а також сучасні аспекти державної політики в галузі охорони праці та промислової безпеки.

Одним з важливих питань, що були розглянуті під час роботи була необхідність підготовки та перепідготовки персоналу підприємств ПЕК та удосконалення системи навчання в галузі. Увага також була приділена проведенню змагань з професійної майстерності та атестації робочих місць за умовами праці.

Учасники семінару мали можливість перевірити на практиці свої знання з охорони праці та ознайомитися з нововведеннями в у цій сфері за допомогою учбового полігону ПАТ „Миколаївобленерго”. Окрім цього, під час виїзду на Миколаївський глиноземний завод вони ознайомилися з роботою підприємства та функціонування міжнародних стандартів, зокрема з оцінки гігієни та безпеки праці OHSAS-18001.

Проведена робота по організації семінару отримала високу оцінку. Максимально ефективно спрацювали організатори у створенні умов для продуктивної роботи учасників та гостей заходу. Головним результатом семінару стали знання, набутий досвід та контакти, що стануть вагомою підтримкою для керівників профільних підприємств та відповідних служб у організації та вдосконаленні ефективної системи охорони праці.