Виконання повноважень Генерального директора ПАТ «Центренерго» покладено на Олега Коземка

3.09.2015

Наглядова рада ПАТ «Центренерго» 31 серпня 2015 року ухвалила рішення про припинення виконання повноважень та обов’язків Генерального директора ПАТ «Центренерго» Балабановим Iгорем Федоровичем та призначила Коземка Олега Мироновича виконуючим обов’язки Генерального директора ПАТ «Центренерго» з 3 вересня 2015 року на перiод проведення в установленому порядку конкурсного вiдбору на замiщення вакантної посади генерального директора ПАТ "Центренерго" та/або до прийняття Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Центренерго" рiшення про обрання Голови Виконавчого органу ПАТ "Центренерго".