Загальними зборами акціонерів Центренерго прийнято рішення про виплату дивідендів

6.04.2012 6 квітня поточного року відбулися чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

На Зборах були присутні представники найбільшого акціонера Товариства - НАК "Енергетична компанія України", уповноважені особи компаній-акціонерів та акціонери-фізичні особи.

За підсумками реєстрації для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які сукупно є власниками 81,9% від загальної кількості голосуючих акцій та мають право голосувати на загальних зборах акціонерів.

Збори відкрив Генеральний директор ПАТ «Центренерго» Чмиренко Олександр Миколайович. Головування Загальними зборами було доручено представнику ПАТ "Центренерго" Бичкову Валерію Валерійовичу. Секретарем Загальних зборів обрано Куща Олександра Сергійовича – представника НАК "Енергетична компанія України".

Заслухавши звіт Генерального директора Товариства про підсумки минулого року та пріоритетні напрямки діяльності на майбутній період, акціонери затвердили результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та основні напрямки діяльності на 2012 рік, а також розглянули звіти Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2011 рік.

Зборами була затверджена річна фінансова звітність Товариства, в тому числі питання щодо розподілу прибутку за результатами 2011 року та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік, питання про розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

За результатами роботи у 2011 році підприємство отримало прибуток від фінансово-господарської діяльності у розмірі 35,2 млн. грн. Загальними зборами було прийнято рішення направити отриманий прибуток на виплату дивідендів (30%), розвиток виробництва (65%) і формування резервних фондів (5%). Нарахування та виплату дивідендів погоджено здійснити у термін до 1 липня 2012 року в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

Також прийнято рішення про участь ПАТ "Центренерго" у ТОВ „Корпорація Южная" шляхом придбання корпоративних прав ТОВ „Корпорація Южная" у розмірі 100%.

Згідно порядку денного прийнято рішення про внесення змін до Статуту ПАТ "Центренерго" та затвердження його в новій редакції.