Відбулася загальна конференція трудового колективу ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»

16.12.2014

На Зміївській ТЕС 11 грудня 2014 року відбулася загальна конференція трудового колективу ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО», де розглядалися питання виконання у поточному році умов діючого Колективного договору Товариства.

Делегати заслухали звіти представників Дирекції та Ради профспілкових комітетів про стан виконання положень Колективного договору протягом звітного року, результати  роботи підприємства за умов складної економічної і політичної ситуації, гострого дефіциту палива та фінансової нестабільності.

Зважаючи на актуальність питань оплати праці, доповідачами було проаналізовано стан виплати персоналу заробітної плати, структура та фактори, що вплинули на її формування протягом року, з урахуванням результатів господарської діяльності Товариства. 

Виконання умов Колективного договору в частині забезпечення соціального пакету, медичного забезпечення та оздоровлення для працівників Товариства, утримання об’єктів соціальної інфраструктури, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів обумовило підстави зробити висновки, що норми і положення Колективного договору у звітному періоді сторонами виконуються.

Конференція трудового колективу Товариства прийняла рішення дати оцінку «добре» роботі Дирекції та Раді профспілкових комітетів ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» по виконанню у поточному році умов діючого Колективного договору.