Відбулись річні Загальні збори акціонерів

28.04.2014


25 квітня поточного року відбулися річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Центренерго» за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.

На Зборах були присутні представники найбільшого акціонера Товариства - НАК "Енергетична компанія України", інші уповноважені особи компаній-акціонерів та акціонери-фізичні особи. За підсумками реєстрації для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, що сукупно є власниками 86,2% від загальної кількості акцій, які мають право голосувати на загальних зборах акціонерів.

На Зборах було розглянуто 22 питання порядку денного. Заслухавши звіт в.о. генерального директора Товариства про підсумки минулого року та пріоритетні напрямки діяльності на поточний  період, акціонери затвердили результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та основні напрямки діяльності на 2014 рік, а також розглянули та затвердили  звіти Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2013 рік.

Зборами також була затверджена річна фінансова звітність Товариства за 2013 рік, питання щодо розподілу прибутку за результатами 2013 року та питання про розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

За результатами роботи у 2013 році Товариство отримало прибуток від фінансово-господарської діяльності у розмірі 487,016 млн. грн. Загальними зборами було прийнято рішення направити отриманий прибуток на виплату дивідендів (30%), розвиток виробництва (65%) і формування резервних фондів (5%). Нарахування та виплату дивідендів погоджено здійснити у термін до 1 липня 2014 року у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства. Однак, враховуючи , що 22 квітня 2014 року набула чинності  Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року  № 109 «Про внесення змін до п.1 Постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2014 року №33» в частині зміни розміру базового нормативу нарахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановивши його на рівні 50%, питання щодо нарахування та виплати розміру дивідендів у розмірі 50% від обсягу чистого прибутку може бути повторно переглянуто на позачергових Зборах акціонерів.

Також Загальними зборами було припинено повноваження членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «Центренерго» з наступним обранням нових складів зазначених органів.

Згідно порядку денного прийнято рішення про внесення змін до Статуту ПАТ "Центренерго" та Положень про відокремлені підрозділи Товариства.