Соціальні гарантії працівників ПАТ «Центренерго» закріплені у новому Колективному договорі на 2014-2015 роки

13.12.2013


Загальна конференція трудового колективу ПАТ «Центренерго», яка відбулася 12 грудня 2013 року, поставила оцінку «добре» роботі Дирекції та Раді профспілкових комітетів ПАТ «Центренего» по виконанню умов діючого трудового Колективного договору у 2013 році та ухвалила Колективний договір Товариства на 2014-2015 роки.

Відкриваючи роботу конференції, в.о. генерального директора ПАТ «Центренерго» Коземко Олег Миронович дав оцінку роботи підприємства у поточному році у мовах складної ситуації, яка склалася внаслідок аварії на Вуглегірській ТЕС.   

Під час виступу він детально зупинився на підсумках ремонтної кампанії, розпочатій роботі по впровадженню інновацій та першочергових проектах модернізації обладнання ТЕС компанії, а також зробив акцент на запланованих вперше за останні роки масштабних відновлювальних роботах на газомазутних енергоблоках Вуглегірської ТЕС та Трипільської ТЕС.

Розкриваючи показники фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013 доповідач охарактеризував стан справ, що обумовили зменшення обсягів товарної продукції у поточному року відносно показників минулого року та відмітив позитивний вплив на фінансові результати виконання Програми скорочення споживання природного газу та інших Програм оптимізації техніко-економічних показників, що затверджені Наглядовою Радою Товариства. 

Аналізуючи стан виконання зобов’язань Дирекції по виконанню Колективного договору за 2013 рік були висвітлені питання оплати праці, її структура та фактори, що вплинули на її формування протягом року. 
Підвищену увагу було приділено питанням промислової безпеки, охорони праці та вжиттю всіх необхідних заходів для зниження ризиків у цих областях.

Виконання умов Колективного договору в частині надання соціального пакету, медичного забезпечення та оздоровлення працівників, розвитку соціальної інфраструктури, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів дало підстави в цілому зробити висновки, що норми і положення Колективного договору протягом звітного періоду виконано.

На завершення виступу він подякував всім трудовим колективам, чиїми зусиллями компанії цього року вдалося вийти на стабільні виробничі результати, витримати необхідну фінансову та економічну гнучкість, а також подолати важкі випробування, що випали на долю Товариства у цьому складному році.

"Завдяки всебічній допомозі Уряду, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та інших галузевих організацій нам вдалося не втратити надію на відновлення електростанції. Тільки за період відновлення роботи електростанції було прийнято 10 постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, які допомогли створити всі необхідні умови для того, щоб всього за 6 місяців Вуглегірська ТЕС знову запрацювала. Не можу не відмітити і надійну роботу колективу будівельно-монтажної компанії "Спеценергомонтаж", чиїми спеціалістами була проведена колосальна робота»,- зазначив керівник.

Голова Ради профкомів ПАТ „Центренерго” Бичков Валерій  Валерійович у своєму виступі наголосив, що Колективний договір працює і його положення виконуються з високим рівнем відповідальності.

Голова робочої комісії по перевірці виконання у 2013 році умов діючого Колективного договору ПАТ “Центренерго” та підготовки Колективного договору Товариства на 2014-2015 роки,  Яременко Володимир Петрович зачитав акт перевірки виконання умов діючого Колективного договору.

Під час обговорення питань порядку денного конференції виступили Волошина Олена Антонівна - директор з економіки ПАТ «Центренерго», Жарніков Володимир Іванович – голова ППО Вуглегірської ТЕС, Омельченко Григорій Павлович - голова ППО Зміївської ТЕС, Шевчук Олександр Іванович - голова ППО Трипільської ТЕС, Терещенко Олег Іванович – член профкому заступник начальника відділу матеріально-технічного постачання ПАТ «Центренерго», Болбот Віктор Григорович – майстер електроцеху Вуглегірської ТЕС.

На конференцію в якості гостей були запрошені Курілець Микола Петрович, заступник голови Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України та Ярослав Андрійович Громко, який у 2003-2004 роках займав посаду генерального директора  ПАТ "Центренерго".

Слово від комісії по підготовці проекту рішення було надано члену комісії Шевчуку Олександру Івановичу – заступнику голови Ради профспілкових комітетів, який наголосив про ухвалу Колективного договору на 2014-2015 роки та після затвердження пропозицій до нього, підписати та зареєструвати Колективний договір на 2014-2015 роки місцевими органами державної адміністрації.