Оголошено проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго"

5.03.2012


До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства "Центренерго"!

Шановні акціонери ПАТ "Центренерго" (код ЄДРПОУ 22927045, місцезнаходження: 03151, м.Київ, вул. Народного Ополчення, 1), повідомляємо, що 06.04.2012 року об 11-00 год. за адресою: м. Київ, б-р Шевченка, буд. 38/40, 4 поверх, конференц-зал № 1 готелю "Експрес", відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "Центренерго".

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться з 9-00 до 10-45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 02.04.2012 станом на 24-00 год.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Про обрання Голови і Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "Центренерго" та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Розгляд звіту Виконавчого органу ПАТ "Центренерго" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Центренерго" за 2011 рік.

5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2011 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2011 році та затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.

8. Про затвердження розміру, порядку та строку виплати дивідендів за підсумками роботи Товариства у 2011 році.

9. Про внесення змін до Статуту ПАТ "Центренерго" та затвердження його в новій редакції.

10. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень ПАТ "Центренерго" та затвердження їх в новій редакції.

11. Прийняття рішення про погодження участі ПАТ "Центренерго" в іншій юридичній особі (придбання корпоративних прав) та про погодження проекту її статуту.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, починаючи з 06.03.2012р. до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 17-00 за адресою: 08711, Київська область, Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Солов`яненко, СП "Зміна", корпус 1, к.123, а в день проведення загальних зборів (06.04.2012р.) також у місці їх проведення.

Посадова особа ПАТ "Центренерго", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Владімірова Оксана Миколаївна.

Пропозиції акціонерів до порядку денного загальних зборів приймаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів за адресою: 08711, Київська область, Обухівський р-н, смт. Козин, вул. Солов`яненко, СП "Зміна", корпус 1, к.123.

Акціонер для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів зобов`язаний мати при собі паспорт, а у разі участі представника акціонера – паспорт та відповідну довіреність, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ "Центренерго", засвідчену в установленому чинним законодавством порядку.

Довідки можна отримати за тел.: (044) 364-02-69.


Дирекція ПАТ "Центренерго"