Про хід виконання аварійно-відновлювальних робіт на Вуглегірській ТЕС

13.08.2013


Перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася внаслідок пожежі на Вуглегірській ТЕС розроблено та затверджено Міністерством енергетики та вугільної промисловості на виконання Доручення Президента України від 29.03.2013 р. №1-1/735.

З перших днів настання надзвичайної ситуації для розгляду можливих варіантів виконання аварійно-відновлювальних робіт було залучені  провідні галузеві вітчизняні проектні та будівельно-монтажні організації: Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «Донецький Теплоелектропроект», Київський науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «Енергопроект», Харьківській проектно-конструкторський інститут «ТЕП-Союз», Науково-вишукувальний інститут стальних конструкцій ім. Шимановського.

Рішення щодо черговості проведення відновлювальних робіт приймалося Міністерством енергетики та вугільної промисловості обізнано, з урахуванням набутого досвіду під час ліквідації аварії та можливості якнайшвидшого відновлення роботи Вуглегірської ТЕС до початку осінньо-зимового періоду 2013-2014 року.

Заходами щодо відновлення роботи Вуглегірської ТЕС було передбачено першочергове проведення аварійно-демонтажних робіт підвищеної небезпеки, розбирання завалів та зруйнованих будівельних конструкцій. Розчищення машзалу виконано у встановлений термін до 15.05.2013 р.

За результатами ревізії, складання дефектних актів, переліків основного та допоміжного обладнання, що пошкоджене внаслідок аварії, у термін до 01.06.2013 р. було визначено найбільш доцільним відновлення енергоблоків ст.№1 та ст. №4. Дане рішення було прийняте з врахуванням недопущення від’ємних температур в машзалі, так як, зазначені блоки знаходяться в постійному та тимчасовому торцях.

Термін відновлення роботи Вуглегірської ТЕС у мінімальному складі обладнання двох енергоблоків встановлений до 01.12.2013 р., що визначено наказом Міненерговугілля від 12.07.2013 №442 «Про підготовку обладнання електростанцій та теплових мереж до їх надійної та ефективної роботи в 2013 році та в осінньо-зимовий період 2013/2014 року».

Крім того, вищезазначеним наказом Міненерговугілля, також визначені терміни закінчення капітальних ремонтів по блоку ст. №2 та №3 –   01.03.2013 р.

Для забезпечення сталої роботи енергосистеми, враховуючи технічний стан обладнання, замість реконструкції енергоблока ст. № 1 згідно з рішенням Міненерговугілля заплановано проведення реконструкції енергоблока ст. № 2 Вуглегірської ТЕС. На даний час вносяться відповідні  зміни до наказу від 20.04.2012 № 253 «Про внесення змін до наказу Міністерства палива та енергетики від 09.10.2008 № 499 «Про затвердження Плану реконструкції та модернізації теплоелектростанцій у період до 2020 року» з орієнтовною кошторисною вартістю реконструкції енергоблока №2, що не перевищує вартості реконструкції енергоблока ст.№1, визначеної техніко-економічним обґрунтуванням.

Протоколом засідання підсекції «Електроенергетика» науково-технічної Ради Міненерговугілля з відновлення Вуглегірської ТЕС ПАТ «Центренерго» від 16.04.2013 р. було відзначено, що працездатність мостових кранів є основною умовою дефектації та ремонту основного енергетичного обладнання, а монтаж покрівлі має забезпечити мінімальний час припинення робіт в машинному залі. З огляду на технологію виконання робіт в стислих, обмежених у часі умовах були розглянуті та відзначені у протоколі попередні технічні пропозиції спеціалізованих підрядних організацій.

На засіданні Нуково-технічної ради Міненерговугілля від 26.04.2013 р. найбільш оптимальною технологією визначено відновлення покриття машинного залу І черги енергоблоків 300 МВт Вуглегірської ТЕС за методом черговості монтажу металоконструкцій ферм та зв’язків по осях постійного та тимчасового торця, що забезпечують якнайшвидший початок роботи мостових кранів з мінімізацією часу на припинення робіт з дефектації та відновлення енергоблоків під часу монтажу ферм, запропоноване ТОВ «Спеценергомонтаж» у термін до 31.07.2013 р.

Для можливості здійснення пусконалагоджувальних робіт та підключення до мережі двох енергоблоків у 2013 році,  відновлення системи контролю та керування в стислі терміни є обов’язковим та необхідним  етапом  першочергових аварійно-відновлювальних робіт.

Протоколом засідання підсекції «З питань розвитку об’єктів теплової генерації» секції «Електроенергетика» Науково-технічної Ради Міненерговугілля було визначено, що впровадження сучасного технологічного комплексу автоматизованої системи контролю та управління на енергоблоках Вуглегірської ТЕС  після аварії  виконати у найкоротший термін до осіньо-зимового максимуму  2013-2014 рр. за єдиним можливим базовим сучасним проектом, що реалізований на енергоблоці №1 Запорізській ТЕС спеціалізованою організацією ТОВ «Спеценергномонтаж».

Впровадження зазначеного проекту на Запоріжській ТЕС у 2012 році було виконано ТОВ «Спеценергномонтаж» якісно та у встановлені терміни і успішно випробувано в експлуатації.

Термін виконання зазначених робіт для двох енергоблоків Вуглегірської ТЕС – 01.11.2013 р. Слід зазначити, що Вуглегірська та Запорізська ТЕС побудовані за одним типовим проектом та мають однаковий склад основного та допоміжного обладнання енергоблоків, проекти системи контролю та керування так само схожі, але на відміну від реконструкції на Запорізькій ТЕС, на Вуглегірській електростанції відбувається відновлення фізичних обсягів системи з «нуля» (датчики, виконавчі механізми, кабельна продукція, тощо).

Експертним висновком №4-2013 Державної служби України з надзвичайних ситуацій класифіковано аварію, як надзвичайну ситуацію техногенного характеру державного рівня. Саме за таких умов, робота є такою, що відповідає вимогам пункту 3 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме – нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, зокрема пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Враховуючи техногенну ситуацію та стислі терміни, Вуглегірською ТЕС ПАТ «Центренерго» укладені договори з однією підрядною організацією ТОВ «Спеценергомонтаж» (проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт на суму 118,5 млн. грн., відновлення системи контролю та керування на енергоблоці №1,4 на суму 79,8 млн. грн. та відповідно 73,4 млн. грн.).

Саме завдяки укладанню договору за процедурою у одного учасника з ТОВ «Спеценергомонтаж», графік аварійно-відновлювальних робіт у передбачені та заявлені на численних нарадах терміни виконується без зауважень:

1) 11 липня – відновлено роботу мостового  крана №1;
2) 22 липня – відновлено роботу мостового крана №2;
3) 31 липня - встановлено у проектне положення всі 24 ферми машзалу;
4)  08 серпня – виконується монтаж покрівлі машзалу, в стадії завершення капітальний ремонт турбіни та генератора ст.№1,4,  здійснюється відновлення системи контролю та керування ст. №1,4 згідно графіку.

Фінансове забезпечення відновлення роботи Вуглегірської ТЕС

В умовах необхідності  найскорішої ліквідації наслідків аварії на ТЕС та відновлення роботи станції джерела фінансування визначались за наступними напрямками:

- фінансування поточних витрат на оплату праці персоналу ТЕС, зайнятого відновними роботами;
- фінансування робіт з ліквідації наслідків аварії (демонтаж пошкоджених конструкцій, розбір завалів, тощо) та відновлення будівлі машинного залу 1 черги;
- фінансування робіт з відновлення роботи технологічного обладнання (в основному це роботи з відновлення та технічного переоснащення систем контролю і керування).

З метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати персоналу ТЕС в умовах дефіциту обігових коштів Товариства, пов’язаного зі зменшенням товарної продукції, постановою Кабінетом Міністрів України передбачено встановлення щомісячного додаткового платежу до тарифу на відпуск електричної енергії ПАТ "Центренерго" у розмірі фактичного місячного фонду оплати праці з обов'язковими нарахуваннями промислово-виробничого персоналу Вуглегірської ТЕС.

Очікується, що загальна сума додаткового платежу на виплату заробітної плати промислово-виробничого персоналу ТЕС, зайнятому на відновлювальних та ремонтних роботах, за період з квітня по листопад поточного року складе близько 160 млн. грн.

Фінансування робіт з ліквідації наслідків аварії та відновлення будівлі машинного залу 1 черги передбачається провести за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.  Відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету»  кошти останнього використовуються  на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації техногенного характеру. Загальна сума витрат на невідкладні (першочергові) роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації  відповідно до висновку Мінрегіонбуду склала 135,02 млн.грн, в тому числі вартість проектно-вишукувальних робіт складає 6,682 млн.грн, які відповідно до вимог чинного законодавства будуть фінансуватись за рахунок власних коштів Товариства. Отже,  з метою реалізації невідкладних заходів з ліквідації наслідків аварії на Вуглегірській ТЕС, 19 червня Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження № 436-р «Про виділення коштів для проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталась на Вуглегірській ТЕС», яким, зокрема, передбачено виділення Міненерговугілля 128,338 млн. грн. на зазначені цілі.

Фінансування робіт з відновлення та технічного переоснащення  систем контролю і керування з одночасним впровадженням АСУ ТП на  пиловугільних   енергоблоках 1 черги ст.№1,3,4  відповідно до висновків  (позитивних) Укрдержбудекспертизи оцінено на загальну суму 225 млн. грн.

27 травня 2013 року Урядом прийнято розпорядження №336-р "Питання відновлення роботи Вуглегірської теплової електростанції публічного акціонерного товариства "Центренерго", яким НКРЕ рекомендовано встановити додатковий платіж до тарифу на електроенергію, що виробляється Товариством, для фінансування проведення відновлювальних робіт на чотирьох пиловугільних енергоблоках Вуглегірської ТЕС у частині відновлення систем керування та контролю технологічними процесами (СКК ТП).

Наразі Товариством готується для НКРЕ пакет документів для  встановлення додаткового платежу (у розрізі вимог розпорядження) на відновлення систем керування по блокам №1,4 (загальна сума витрат складає 153 млн.грн).

Таким чином, загальна вартість робіт по відновленню будівельних конструкцій та блочних щитів та систем керування машинного залу І черги  оцінюється близько 362 млн.грн.  Враховуючи додаткові платежі на виплату заробітної плати в  очікуваній сумі 160 млн.грн, загальний запит коштів з резервного фонду державного бюджету та у вигляді додаткових платежів на електроенергію, що виробляється  Товариством складає близько 500 млн. грн., що відповідає рівню дефіциту коштів Товариства внаслідок недоотримання товарної продукції.

З метою покриття дефіциту обігових коштів, який виникає внаслідок недоотримання товарної продукції та необхідності одночасного фінансування  проектів з відновлення роботи ТЕС, Товариством проведено тендер на додаткове залучення  кредитних коштів в сумі 150 млн.грн. В тендері  переміг  Ощадбанк України.

Фінансування реконструкції блоку №2 Вуглегірської ТЕС здійснюватиметься на виконання галузевих планів реконструкції генеруючих  потужностей, визначених  розпорядженням КМУ  від 08.09.2004 року № 648-р  «Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій у період до 2020 року», адже на даний час 92% енергоблоків ТЕС відпрацювали свій розрахунковий ресурс, а 64% енергоблоків перетнули визнану у світовій енергетичній практиці межу граничного ресурсу та межу фізичного зносу і потребують модернізації чи заміни.

Фінансування реконструкції планується здійснювати за рахунок довгострокових  кредитів, джерелом погашення яких є інвестиційна надбавка  до тарифу на електроенергію, яка встановлюються  НКРЕ та покриває 80% залучених  на реконструкцію кредитів  (а на екологічну складову проекту – 95%).  Наразі  Товариством оголошено тендер на залучення довгострокового кредиту загальним лімітом кредитування до 900 млн.грн. та терміном погашення 5 років.