Центренерго спрямує 30% прибутку на виплату дивідендів за 2012 рік

21.03.2013


21 березня поточного року відбулися чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Центренерго».

На Зборах були присутні представники найбільшого акціонера Товариства - НАК "Енергетична компанія України", уповноважені особи компаній-акціонерів та акціонери-фізичні особи.

За підсумками реєстрації для участі у Зборах зареєструвалися акціонери та їх представники, які сукупно є власниками 81,1% від загальної кількості голосуючих акцій та мають право голосувати на загальних зборах акціонерів.

Збори відкрив Генеральний директор ПАТ «Центренерго» Чмиренко Олександр Миколайович. Головування Загальними зборами було доручено представнику ПАТ "Центренерго" Бичкову Валерію Валерійовичу. Секретарем Загальних зборів обрано Куща Олександра Сергійовича – представника НАК "Енергетична компанія України".

Заслухавши звіт Генерального директора Товариства про підсумки минулого року та пріоритетні напрямки діяльності на майбутній період, акціонери затвердили результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та основні напрямки діяльності на 2013 рік, а також розглянули звіти Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ "Центренерго" за 2012 рік.

Зборами була затверджена річна фінансова звітність Товариства, в тому числі питання щодо розподілу прибутку за результатами 2012 року та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2012 рік, питання про розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

За результатами роботи у 2012 році підприємство отримало прибуток від фінансово-господарської діяльності у розмірі 233,5 млн. грн. Загальними зборами було прийнято рішення направити отриманий прибуток на виплату дивідендів (30%), розвиток виробництва (65%) і формування резервних фондів (5%). Нарахування та виплату дивідендів погоджено здійснити у термін до 1 липня 2013 року у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства.

Також прийняті рішення про затвердження річних результатів діяльності та погодження проекту змін до статуту ТОВ „Корпорація Южная" (щодо збільшення статутного капіталу) та затвердження статуту в новій редакції.

Згідно порядку денного прийнято рішення про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень ПАТ "Центренерго".