Компанiя сьогоднi

На сторінках сайту ми представляємо одну з найбільших енергогенеруючих компаній України, Публічне акціонерне товариство «Центренерго», яке цілком може претендувати на роль першої скрипки в забезпеченні життєдіяльності таких промислово розвинених областей України як Київська, Харківська і Донецька.
Будучи важливою ланкою у підтримці енергетичного балансу України, ПАТ «Центренерго» забезпечує стабільне постачання електроенергії згідно заданого графіку НЕК «Укренерго», поставляючи її в оптовий енергоринок, і теплової енергії, яка йде на опалення та гаряче водопостачання міст Світлодарськ (Донецька область), Українка (Київська область) та селища Комсомольське (Харківська область).
До складу компанії входять три теплові електростанції –  Вуглегірська, Зміївська та Трипільська. Сумарна проектна потужність станцій становить 7600 мВт, що дорівнює близько 15% від загальної потужності електростанцій України. За цим показником компанія посідає друге місце серед теплових енергогенеруючих компаній України. На електростанціях компанії встановлено 23 енергоблоки потужністю від 175 до 800 МВт, з яких 18 блоків – вугільні, а 5 призначені для використання газомазутного палива. У загальному обсязі виробництва електроенергії України частка виробленої електроенергії ПАТ „Центренерго” складає близько 8%.
Електростанції компанії мають вигідне географічне розташування, що є запорукою постійного попиту на електроенергію. Так, найпотужніша електростанція компанії - Вуглегірська ТЕС - розташована в індустріально розвинутому Донбаському регіоні України, який характеризується наявністю великої кількості енергоємних промислових підприємств і близьким розташуванням до кордонів з Росією. На території регіону знаходиться Донецький вугільний басейн. Зміївська ТЕС розташована на території Харківської області, яка прилягає до Донбаського регіону, і також має розвинуті промисловість і сільське господарство. Третя електростанція компанії - Трипільська ТЕС - знаходиться в Київському регіоні неподалік від столиці України - міста Києва і після закриття Чорнобильської АЕС залишається найпотужнішим джерелом електроенергії на території Київської області.
Структура виробництва електроенергії по Товариству виглядає наступним чином: на Вуглегорскій ТЕС виробіток електроенергії складає – 30% від загального, на Зміївській ТЕС - 40%, на Трипільській ТЕС – 30%.
Чисельність персоналу Товариства налічує близько восьми тисяч робітників, інженерів і управлінців, які, працюючи як єдина команда, дбають про стабільне забезпечення споживачів електроенергією.
Враховуючи, що теплова енергетика України активно формувалась протягом 60 80-х років минулого сторіччя, основною проблемою теплових станцій на сьогодні є значний фізичний знос генеруючих потужностей, використання морально застарілих технологій, невідповідність сучасним вимогам щодо надійності роботи, ефективності використання палива та регулювання навантаження ТЕС.
Першорядним поточним завданням ПАТ «Центренерго» залишається покращання техніко-економічних показників роботи обладнання шляхом проведення реконструкції та модернізації енергоблоків, вдосконалення режимів роботи і якісних ремонтів, зменшення собівартості виробництва електроенергії та тепла, приведення характеристик системи регулювання до євро¬пейських норм, зменшення викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище. При цьому мають бути враховані досягнення науково-технічного прогресу, досвід інших країн у впровадженні новітніх технологій і технічних рішень в теплоенергетиці та фінансово-економічне обґрунтування проектів.
Початок приватизаційного процесу в Україні стане в найближчій перспективі одним з чинників зростання акцій енергогенеруючих компаній. За оцінками аналітиків, акції ПАТ «Центренерго» є найкращою інвестицією в секторі теплової енергетики. Вони є найбільш ліквідними серед енергогенеруючих компаній, мають істотну вагу в індексному кошику Української біржі, числяться фаворитами фондового ринку.
Стратегічним орієнтиром ПАТ «Центренерго» є створення динамічної міжнародної вертикально інтегрованої енергетичної компанії, яка відповідала б кращим світовим зразкам ефективного керування.

ГЕНЕРУЮЧІ ПОТУЖНОСТІ

ЗМІЇВСЬКА ТЕС       
ЗАГАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ  - 2200 МВт   

№  енергоблока - потужність (МВт)
 Введення в експлуатацію Напрацювання на 01.11.2011 р  (годин)
 1-175  31.12.1960  306 047
 2-175  23.12.1961  306 815
 3-175  30.12.1962  275 556
 4-175  27.11.1963  290 158
 5-175  30.07.1964  288 548
 6-175  05.06.1965  281 129
 7-275  30.09.1967  248 056
 8-325  12.11.1968  257 445
 9-275  27.06.1969  234 794
 10-275  21.12.1969  254 122


ВУГЛЕПРСЬКА ТЕС
ЗАГАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ  - 3600 МВт
№ енергоблока - потужність (МВт)
Введення в експлуатацію
Напрацювання на 01.11.2011 р  (годин)
 1-300  31.12.1972  237 392
 2-300  20.05.1973  235 612
 3-300  29.09.1973  226 584
 4-300  22.12.1973  227 682
 5-800  26.12.1975  125 739
 6-800  17.12.1976  127 435
 7-800  18.12.1977  137 177ТРИПІЛЬСЬКА ТЕС       
ЗАГАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ  - 1 800 МВт   
 № енергоблока - потужність (МВт) Введення в експлуатацію
 Напрацювання на 01.11.2011 р  (годин)
 1-300  17.12.1969  266 446
 2-300  31.03.1970  265 415
 3-300  30.11.1970  273 322
 4-300  21.12.1970  265 201
 5-300  30.12.1971  176 303
 6-300  30.09.1972  172 426